Menu Đóng

Tin tức

Biển báo nguy hiểm

Bộ biển báo nguy hiểm có số thứ tự từ 201 đến 247. Bộ biển báo nguy hiểm cảnh báo người đi đường các nguy cơ có thể sảy ra phía trước cần phải tránh. Ngoài ra một số các biển báo nguy hiểm có nội dung tương đương các hành vi không được thực hiện.Biển báo nguy hiểm thường…

Bộ biển báo hiệu lệnh

Biển báo hiệu lênh là bộ biển báo giao thông có hình tròn đường kính 70cm, nền xanh và hình vẽ màu trắng. Biển báo hiệu lệnh thể hiện điều phải theo, khi gặp biển này các phương tiện tham gia giao thông phải thực hiện theo chỉ dẫn trên biển.Bộ biển báo hiệu lệnh sử dụng trong bộ đề…

Bộ biển báo chỉ dẫn

Bộ biển báo chỉ dẫn giao thông đường bộ sử dụng trong bộ đề thi ô tô xe máy có 56 biển được đánh số hiệu từ 401 đến 446. Đặc điểm nhận diện thông thường là hình vuông, hình chữ nhật nền xanh, hình vẽ màu trắng.Biển chỉ dẫn có tác dụng hướng dẫn cho người tham gia giao…

Gọi nhanh khi cần gấp

0909.194.111

Hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn ngay