Menu Đóng

Biển báo nguy hiểm

Bộ biển báo nguy hiểm có số thứ tự từ 201 đến 247. Bộ biển báo nguy hiểm cảnh báo người đi đường các nguy cơ có thể sảy ra phía trước cần phải tránh. Ngoài ra một số các biển báo nguy hiểm có nội dung tương đương các hành vi không được thực hiện.

Biển báo nguy hiểm thường có hình tam giác, viền đỏ, nền vàng và hình vẽ màu đen.

Chi tiết các biển báo nguy hiểm được thể hiện dưới đây.

Bộ biển báo khác bạn cần biết

  • Bộ biển báo hiệu lệnh
  • Bộ biển báo chỉ dẫn
  • Bộ biển báo cấm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *